کانون مهدویت ندای حقیقت دانشگاه گنبدکاووس کانون ندای حقیقت، کانونی دانشجویی در حوزه مهدویت میباشد که از دی ماه سال 91 کار خود را با 7 نفر از اعضای هیأت موسس آغاز نمود. فعالیت های کانون در ابتدا در حوزه آموزش اعضای شورای مرکزی متمرکز شد و فعالیت های عمومی در محدوده ی برد کانون با بازدهی نسبتا خوبی جریان داشت. با شروع سال تحصیلی جدید 93-92 کانون عضوگیری عمومی خود را آغاز کرد و پس از سازماندهی اعضا در ایام محرم با یاری خداوند جلسات دوره ی مقدماتی مهدویت و برخی دوره های عمومی دیگر برگزار گردید و با تشکیل کارگروه های واحد پژوهش و اجرایی برنامه های اجرایی برای ترم های آتی زمان بندی شد.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366